Om oss

Vi levererar patenterade och erkända isoleringsprodukter mot buller. Våra ljudisoleringsprodukter kan hjälpa dig på vägen till en lite trevligare vardag.

Stillhet Sverige (Xnoise) levererar patenterade och erkända isoleringsprodukter mot buller. Våra ljudisoleringsprodukter kan hjälpa dig på vägen mot en lite lugnare vardag.

Vi kan dokumentera värden för vad produkterna gör, men kan aldrig garantera den slutliga upplevelsen, eftersom detta beror på en lång rad faktorer utanför vår kontroll. Erfarenhetsmässigt kommer allt att hjälpa, men bullrets karaktär och fördelning i frekvenser, kvalitet och typ av byggmaterial, omgivning och montering av produkterna kommer att påverka i varierande grad.

Reducering av brus, som definieras som oönskat ljud, är uppdelat i ett antal huvudsektorer:

  1. Luftburet buller - Rumsljud, penetration och efterklang i hus
  2. Strukturburet buller - Fotstegsljud och andra typer av buller i byggnadens struktur
  3. Vibrationsljud - Från egna eller andras maskiner eller utrustning
  4. Avskärmning av allmänt buller inne och ute

Vår historia - i korthet

Stillhet AS grundades 2013 av Henrik Steffens och förvärvades av Stein-Erik Val med sitt företag inOne AS 2020. Samma år anställdes Mike Elm som general manager, rådgivare och montör i dotterbolaget Stillhet Sverige (Xnoise).

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att minska oönskat buller? Kontakta oss via telefon eller e-post.