Produkt ljuddämpning

Brus är oönskat ljud i olika former och frekvenser, vanligtvis på en alltför hög nivå. Ljudet kan variera från störande till skadligt för människor. Om du utsätts för buller under lång tid, eller på hög nivå även under korta perioder, kan du skada din hörsel och din hälsa.