Bullerlösningar

Akustik i musikrum

Akustik i musikrum

Planerar du att bygga en musikstudio, övningsrum eller hemmabio? Det är då viktigt att skydda sig mot dåliga akustiska förhålla...

Efterklang och buller i rum

Efterklang och buller i rum

Efterklang är ljud som görs i samma rum som du. På grund av de hårda ytorna kastas ljuden fram och tillbaka, och det kan ta lång tid...

Buller i hemmet

Buller i hemmet

Störs du av buller hemma? Det finns många typer av ljud som kan vara irriterande. Det kan vara ljud från externa bullerkällor, som trafik ...

Arbetsplatser utsatta för buller

Arbetsplatser utsatta för buller

Bullerklagomål i maskinhallar, verkstäder och maskinrum. Ljud från enskilda maskiner och rör.

Buller från skjutbanan

Buller från skjutbanan

Moderna skjutbanor, inomhus såväl som utomhus, kräver brusreducering. Detta för att undvika hörselskador på anställda och s...

Bullerreducering i fartyg, båtar och maritima anläggningar

Bullerreducering i fartyg, båtar och maritima anläggningar

Bullerbilden i fartyg, båtar och maritima anläggningar kan vara olika och det är ofta mycket vibrationer. Det finns också olika ambitionsn...

Utomhusbuller från vägtrafik, järnvägar och maskiner

Utomhusbuller från vägtrafik, järnvägar och maskiner

Många upplever buller från biltrafik, järnväg och entreprenadmaskiner som störande. Utomhusbuller kan vara svårt att minska, ef...

Buller på förskolor

Buller på förskolor

Många förskolor plågas av efterklang och buller. För både barnen och de som arbetar där kan detta orsaka obehag, samt stora hä...

Ljud från värmepumpar, generatorer, fläktar, motorer och aggregat

Ljud från värmepumpar, generatorer, fläktar, motorer och aggregat

Ljud från värmepumpar, generatorer, fläktar, motorer och aggregat mm. är lågfrekvent buller som med tiden kan leda till irritation oc...

Ljudisolering av tak

Ljudisolering av tak

Takljudsisolering kan vara ett effektivt sätt att minska buller i ditt hem. Oavsett om det är trafikbuller från gatan utanför eller buller ...

Ljudisolering av golv

Ljudisolering av golv

Buller kan vara en stor utmaning i många hem, speciellt när det kommer till ljud från fotsteg och andra aktiviteter på golvet. Ljudisoler...

Ljud från rörsystem

Ljud från rörsystem

Rör kan orsaka ett antal typer av ljud. Rör transporterar buller och resonans från anslutna maskiner.

Buller och efterklang från gym och idrottshallar

Buller och efterklang från gym och idrottshallar

Ett gym är fullt av ljud. Många träningsapparater, samtal och musik bidrar till en betydande brusbild. Stora öppna rum med betonggolv och -...

Buller i bilen

Buller i bilen

Många bilar har en irriterande hög ljudnivå. Bullerreducering är viktigt vid långfärdskörning. Anmärkningsvärt n...

Buller från spabad

Buller från spabad

Har du redan en, eller planerar du att skaffa en spabad?

Akustik och efterklang i bygdegårdar, mötesplatser och aktivitetscenter

Akustik och efterklang i bygdegårdar, mötesplatser och aktivitetscenter

Ett mötesplats skall vara en trevlig mötes- och samlingsplats där lokalbefolkningen kan träffas, chatta, höra föreläsningar o...

Buller på crossfitcenter

Buller på crossfitcenter

Tränar du crossfit? Då har du kanske märkt att ljudnivån i lokalen kan vara ganska hög ibland. Misströsta inte, det finns å...

Ljudisolering av vägg

Ljudisolering av vägg

Ljudisolering av väggar kan vara en viktig faktor för att skapa ett bekvämare och tystare hem eller arbetsmiljö. Oavsett om du bor i en livl...

Fotstegsljud

Fotstegsljud

Många störs av buller från trappsteg, oavsett om det kommer från en granne eller det egna hemmet. Fotstegsljud är ljud mellan golv o...