Fotstegsljud

Fotstegsljud

Buller i en lokal är en kombination av luftburet och strukturburet buller. Normalt hushållsljud från konversationer, skratt, TV och radio ä...

Lågfrekvent brus och alternativ för dämpning

Lågfrekvent brus och alternativ för dämpning

Lågfrekvenser har stor energi och verkar ofta obehagliga. De kan upplevas som vibrationer som i värsta fall är skadliga. Ljud är energivå...

Vad är buller?

Vad är buller?

Brus är oönskat ljud i olika former och frekvenser, vanligtvis på en alltför hög nivå. Ljudet kan variera från störan...

Buller och brusreducering

Buller och brusreducering

Brus definieras som oönskat ljud. Ljudet distribueras genom ett spektrum av frekvenser, från djup bas till högfrekvent ljud. Sammansättning...